Slovensko je 22. najmierumilovnejšia krajina na svete – Global Peace Index

Doba čítania: 4 min.

Podľa Global Peace Index Slovensko je 22. najmierumilovnejšia krajina na svete. Najlepšie je na tom Island, najhoršie Sýria.

Kto zostavuje GPI?

Globálny mierový index (GPI) je rebríčekrelatíveho pokoja národov a regiónov. GPI vyhodnocuje dáta zo 163 nezávislých štátov a území.

GPI je správa, ktorú vypracoval Inštitút pre ekonomiku a mier (IEP) po konzultácii s medzinárodnou skupinou mierových expertov z mierových inštitúcií a think-tankov s údajmi zozbieranými a zhromaždenými Economist Intelligence Unit. Index bol prvýkrát zvrejnený v máji 2007 a  odvtedy sa každoročne index aktualizuje.

Ako vzniká Mierový Index?

Pri posudzovaní mierumilovnosti krajín sa skúma, do akej miery sú krajiny zapojené do prebiehajúcich domácich a medzinárodných konfliktov. Tiež sa snaží o zhodnotenie úrovne harmónie alebo nezhody v rámci národa a regiónu. Desať ukazovateľov vo všeobecnosti hodnotí to, čo možno opísať ako bezpečnosť a istoty v spoločnosti. V rebríčku sa najlepšie umiestňujú krajiny, v ktorých je:

  • nízka miera zločinnosti,
  • minimum teroristických činov a násilných demonštrácií,
  • vysoká miera harmonických vzťahov so susednými krajinami,
  • stabilná politická scéna
  • a malá časť obyvateľov je vysídlených interne alebo externe (utečenecký exodus)

Expertná skupina GPI rozhodla, že index bude zahŕňať štáty a územia, ale nie mikroštáty. Krajiny, na ktoré sa vzťahuje GPI, musia mať buď viac ako 1 milión obyvateľov, alebo rozlohu viac ako 20000 km2.

Mierumilovnosť v číslach

Celkové skóre GPI sa roku 2017 mierne zlepšilo. V 93 krajinách došlo k zlepšeniu idexu a v 68 prípadoch došlo k zhoršeniu. Správa hodnotí aj rôzne dopady GPI, medzi najzaujímavejšie patria tieto:

  • Aktivity zamerané na budovanie mieru môžu byť vysoko efektívne z hľadiska nákladov, mierové riešenie je v priemere až 16-násobne lacnejšie ako intervencia
  • Celosvetový ekonomický dopad násilia v roku 2016 činil po prepočte na kúpnu silu obyvateľov až 14,3 bilióna dolárov, čo zodpovedá 12,6 % globálneho HDP alebo 1953 USD na osobu.
  • Pre umiestnenie krajín na spodných priečkach rebríčka majú najväčší vplyv faktory, ktoré súvisia s funkčnosťou vlády, úrovňou korupcie, akceptovaním ľudských práv a vzťahmi so susednými krajinami
  • V dôsledku ozbrojeného konfliktu v regiónoch blízkeho východu a severnej Afriky majú na index vplyv aj napríklad úmrtia v dôsledku vnútorného konfliktu, počet utečencov a vnútorne presídlených osôb a miera vnútorného konfliktu.
  • Bezpečnosť a istoty sa zlepšili v dôsledku toho, že mnohé krajiny zaznamenali nižšiu mieru vrážd a nižšiu úroveň politického násilia a teroru.

Rebríček mierumilovnosti krajín

V tabuľke sú zvýraznené okrem Slovenska aj všetky susedné krajiny. Pozícia „globálnych rivalov“ USA na 121. priečke a Rusko na 154. mieste. Posledné priečky reprezentujú globálne najzožitejšie konflikty v Sýrii či Afganistane. Z krajín EU sa najhoršie umiestnilo Grécko na 79. mieste a Cyprus na 62. priečke.

Za pozornosť stojí pozícia Británie na 57. mieste, pravdepodobne v dôsledku teroristických útokov a rastúceho násila v Londýne, či útokov ruských tajných služieb a pozícia Francúzska na 61. mieste, ktoré v posledných rokoch bolo terčom terorizmu, pričom francúzi sú známy aj svojimi rebelskými demonštráciami. Obe krajiny sú silne angažované aj v medzinárodných operáciách.

Príjemným prekvapením je Česko na 7. mieste.

V roku 2018 sa krajiny umiestnili takto:

Poradie Krajina skóre 2018
1  Iceland 1.096
2  New Zealand 1.192
3  Austria 1.274
4  Portugal 1.318
5  Denmark 1.353
6  Canada 1.372
7  Czech Republic 1.381
8  Singapore 1.382
9  Japan 1.391
10  Ireland 1.393
11  Slovenia 1.396
12   Switzerland 1.407
13  Australia 1.435
14  Sweden 1.502
15  Finland 1.506
16  Norway 1.519
17=  Germany 1.531
17=  Hungary 1.531
19  Bhutan 1.545
20  Mauritius 1.548
21  Belgium 1.56
22  Slovakia 1.568
23  Netherlands 1.574
24  Romania 1.596
25  Malaysia 1.619
26  Bulgaria 1.635
27  Croatia 1.639
28  Chile 1.649
29  Botswana 1.659
30  Spain 1.678
31  Latvia 1.689
32  Poland 1.727
33  Estonia 1.732
34  Taiwan 1.736
35  Sierra Leone 1.74
36  Lithuania 1.749
37  Uruguay 1.761
38=  Italy 1.766
38=  Madagascar 1.766
40  Costa Rica 1.767
41  Ghana 1.772
42  Kuwait 1.799
43  Namibia 1.806
44  Malawi 1.811
45  United Arab Emirates 1.82
46=  Laos 1.821
46=  Mongolia 1.821
48  Zambia 1.822
49  South Korea 1.823
50  Panama 1.826
51  Tanzania 1.837
52=  Albania 1.849
52=  Senegal 1.849
54  Serbia 1.851
55  Indonesia 1.853
56  Qatar 1.869
57  United Kingdom 1.876
58  Montenegro 1.893
59  Timor-Leste 1.895
60  Vietnam 1.905
61  France 1.909
62  Cyprus 1.913
63  Liberia 1.931
64  Moldova 1.939
65  Equatorial Guinea 1.946
66  Argentina 1.947
67  Sri Lanka 1.954
68  Nicaragua 1.96
69  Benin 1.973
70  Kazakhstan 1.974
71  Morocco 1.979
72  Swaziland 1.98
73  Oman 1.984
74  Peru 1.986
75  Ecuador 1.987
76  Gambia 1.989
77  Paraguay 1.997
78  Tunisia 1.998
79  Greece 2.02
80  Burkina Faso 2.029
81  Cuba 2.037
82  Guyana 2.043
83  Angola 2.048
84=    Nepal 2.053
84=  Trinidad and Tobago 2.053
86  Mozambique 2.056
87  Macedonia 2.058
88  Haiti 2.064
89  Bosnia and Herzegovina 2.065
90  Jamaica 2.068
91  Dominican Republic 2.073
92  Kosovo 2.078
93  Bangladesh 2.084
94  Bolivia 2.092
95  Gabon 2.099
96=  Guinea 2.101
96=  Cambodia 2.101
98=  Jordan 2.104
98=  Togo 2.104
100  Papua New Guinea 2.109
101  Belarus 2.112
102  Georgia 2.13
103  Rwanda 2.14
104=  Lesotho 2.144
104=  Uzbekistan 2.144
106  Brazil 2.16
107  Uganda 2.168
108  Kyrgyzstan 2.181
109  Algeria 2.182
110  Ivory Coast 2.207
111  Guatemala 2.214
112  China 2.243
113  Thailand 2.259
114  Tajikistan 2.266
115  Djibouti 2.269
116=  Guinea-Bissau 2.275
116=  El Salvador 2.275
118  Honduras 2.282
119  Turkmenistan 2.283
120  Armenia 2.287
121  United States 2.3
122  Myanmar 2.302
123  Kenya 2.315
124  Zimbabwe 2.326
125  South Africa 2.328
126  Republic of the Congo 2.343
127  Mauritania 2.355
128  Niger 2.359
129  Saudi Arabia 2.417
130  Bahrain 2.437
131  Iran 2.439
132  Azerbaijan 2.454
133  Cameroon 2.484
134  Burundi 2.488
135  Chad 2.498
136  India 2.504
137  Philippines 2.512
138  Eritrea 2.522
139  Ethiopia 2.524
140  Mexico 2.583
141  Palestine 2.621
142  Egypt 2.632
143  Venezuela 2.642
144  Mali 2.686
145  Colombia 2.729
146  Israel 2.764
147  Lebanon 2.778
148  Nigeria 2.873
149  Turkey 2.898
150  North Korea 2.95
151  Pakistan 3.079
152  Ukraine 3.113
153  Sudan 3.155
154  Russia 3.16
155  Central African Republic 3.236
156  Democratic Republic of the Congo 3.251
157  Libya 3.262
158  Yemen 3.305
159  Somalia 3.367
160  Iraq 3.425
161  South Sudan 3.508
162  Afghanistan 3.585
163  Syria 3.6

Viac info na Wikipedii

Prečítané 428 x.

Pridaj komentár