Udavač

- Čím cheš byť? - Udavač. Až donedávna som netušil, že vlastne chcem byť udavač. Odporná hnusná...